IDEA PRZEWODNIA

Podczas 18. Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca podejmiemy próbę opisu fenomenu narodowych platform tańca, organizowanych regularnie nie tylko w krajach z bogatym dorobkiem tanecznym (np. Niemcy, Portugalia, Włochy), ale i w tych o nieco skromniejszej tradycji tańca współczesnego (m. in. Białoruś, Czechy, Litwa). Do takiego wyboru tematycznego skłoniła nas niezwykła okoliczność – w tym roku Festiwal poprzedzać będzie Polska Platforma Tańca, którą wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca mamy przyjemność współorganizować.

Szczególnie interesujące w tym kontekście wydaje się pytanie o zasadność i perspektywy organizacji narodowych platform - w obliczu coraz bardziej zacierających się granic pomiędzy państwami i kulturami, szczególnie na gruncie europejskim. Zechcemy je zadać zaproszonym artystom reprezentującym wybrane platformy oraz ich kuratorom odpowiedzialnym za konstruowanie programów. Niezwykle interesujące będzie tu skonfrontowanie polskich doświadczeń z punktem widzenia zagranicznych gości.

Nad programem Spotkań pracowaliśmy przez cały rok, budując i wzmacniając współpracę pomiędzy ośrodkami tańca i kuratorami poszczególnych platform, uczestnicząc w narodowych spotkaniach platformowych na całym świecie, aby wybrać do prezentacji festiwalowych w Lublinie najlepsze spektakle reprezentatywne dla poszczególnych krajów. Wszystkie wydarzenia składające się na program 18. edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca mają na celu intensywne, różnorodne i przede wszystkim realne wsparcie sztuki tańca w Polsce i Europie oraz rozwój talentów, kompetencji i zainteresowań uczestników Festiwalu.

Ale chodzi nam o coś więcej, o cel, którego nie może zrealizować pojedynczy, nawet najbardziej udany festiwal. Dążymy do zbudowania stałej współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami tańca w Europie, w szczególności zaangażowanymi w organizację narodowych platform tańca.  Festiwal pragnie prezentować taniec artystyczny „na wyciągnięcie ręki” i w warunkach maksymalnie przyjaznych odbiorcy. Kolosalne znaczenie mają tu działania edukacyjne, ale też takie niekonwencjonalne formy jak np. uczestnictwo w otwartych próbach czy „nocne spotkania” z artystami, dzięki którym wielcy, na pierwszy rzut oka niedostępni, artyści stają się bardziej bliscy i jeszcze ciekawsi.

Serdecznie zapraszamy!

Lubelski Teatr Tańca


Wschód sprzyja spotkaniom. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie, 1997 – Julia Hoczyk

Lublin, na przekór rozpowszechnionemu wyobrażeniu Polski prowincjonalnej i biednej, to miasto sprzyjające kulturze i posiadające stałą, oddaną publiczność. Duża w tym zasługa determinacji lokalnych twórców, których działalność sięga jeszcze czasów rozkwitu polskiego nurtu alternatywy artystycznej.
Image Map